VÝSTRAŽNÉ CEDULKY

Koupit  0  ks...celkem k platbě: 0 Kč,--

ELEKTRO

ELEKTRO

POŽÁRNÍ

POŽÁRNÍ

STAVEBNÍ

STAVEBNÍ

JINÉ

JINÉ
Parkování

1001

Parkování

Hasicí přístroj

2001

Hasicí přístroj

Hlavní vypínač

3001

Hlavní vypínač

Pozor otevřeno

4001

Pozor otevřeno

Hlavní jistič

3002

Hlavní jistič

Uzemněno

3003

Uzemněno

Zkratováno

3004

Zkratováno

Vypnuto

3005

Vypnuto

Výtah nepoužívejte při požáru

2002

Výtah nepoužívejte při požáru

Ohlašovna požáru

2003

Ohlašovna požáru

Kouřová klapka

2004

Kouřová klapka

Požární nářadí

2005

Požární nářadí

Parkování pro zákazníky

1002

Parkování pro zákazníky

Parkování pro zaměstnance

1003

Parkování pro zaměstnance

Privátní parkoviště

1004

Privátní parkoviště

Reserve

1005

Reserve

Pozor schody

4002

Pozor schody

Pozor kluzký povrch

4003

Pozor kluzký povrch

Nebezpečí pádu

4004

Nebezpečí pádu

Pozor na zavěšené břemeno

4005

Pozor na zavěšené břemeno